Reglene i Telenorligaen

Telenorligaen oppdaterer reglene før ny sesong

Her er de viktigste endringene i regelverket.

DO1Q8635
Eivind von Døhlen/Gamer.no

Gjennom hele høstsesongen i fjor har vi notert oss svakheter og uklarheter ved regelverket etterhvert som det ble oppdaget. Vi har også snakket med spillere i de fleste divisjoner og fått tilbakemeldinger på hva som kan bli bedre. På bakgrunn av dette kommer vi med en del endringer i forkant av vårsesongen.

De fleste endringene er rydding i formuleringer, tydeliggjøring av regler og retting av kommafeil eller lignende. Der vi har endret meningsinnholdet, er det fordi vi ønsker å stimulere til fair play og hindre at folk utnytter systemet i for stor grad, enten det gjelder å få motstanderen dømt på manglende demo, eller det gjelder kreativ bruk av overgangssystemet.

Det er sikkert naivt å tro at vi har et feilfritt regelverk fullstendig uten hull, men vi håper på færre situasjoner der en spiller føler at reglene er urettferdige. Målet er at Telenorligaen skal være preget av godt humør og god sportsånd i tillegg til konkurranseinstinktet.

Fullstendig regelverk finnes her »

Dette er de viktigste endringene vi har gjort:

Demo og utestengelse
Kamp- og konkurransereglementet § 4-4

 • Rettet feil regelverket som tilsa at manglende demo gav utestengelse

Begrunnelse: Mangel på demo har hele sesongen gitt tap, ikke utestengelse. Reglene er derfor i tråd med praksis.

Regler for spillernavn og lagnavn
Kamp- og konkurransereglementet § 2-1

 • Å ha feil spillernavn gir ikke lenger tap, men advarsel. Forpliktelser som ikke er knyttet til spilleberettigelse er flyttet over i egen overskrift
 • Navn på lag eller kallenavn på spiller som bidrar til hets er ikke tillatt

Begrunnelse: Kravene til spillere i forbindelse med kamp har vært samlet under overskriften om spilleberettigelse, men resultatet har vært at relativt små feil kan føre til at man blir idømt tap. Nå kan administratorer velge å gi advarsel istedenfor.

Begrunnelse for demoforespørsel
Kamp- og konkurransereglementet § 4-5

 • Forespørsel om demo må begrunnes. Hvert lag har begrenset antall ganger de kan be om demo i løpet av en sesong
 • Misbruk av demoforespørsler kan føre til advarsler

Begrunnelse: Vi opplever at enkelte lag ber om demo i håp om å vinne på teknikaliteter og mener det er feil at lag skal tape på formelle feil hvis det åpenbart ikke er juks. Samtidig kan man ikke bare si at man "glemte" å ta opp demo for å komme unna med juks. Med disse endringene håper vi å redusere antall demoforespørsler til å kun komme når det er reell mistanke om juks.

Overgangsvinduet og bruk av spillere fra rekruttlag
Kamp- og konkurransereglementet § 2-4

Les også
Apeks er mer sårbare enn noen gang - fredag starter Counter-Strike-sluttspillet
 • Overgangsvinduet stenger tidligere i år. Vinduet gjelder 1. og 2. divisjon og hindrer blant annet lagene å hente spillere fra utlandet
 • Lån av spillere fra lag i egen klubb gjør at en spiller kan spille for to lag samme serierunde. Det er en begrensning på antall ganger dette kan skje

Begrunnelse: Vi ønsker å begrense lags mulighet til å forsterke seg til en finaleplass eller ett opprykk på andres bekostning. Samtidig vil vi unngå at et sykefravær gir walkover fordi det ikke er lov å skaffe erstatter. Spillerne selv sier at det viktigste er å hindre internasjonale stjernespillere i å komme inn på slutten av sesongen. Samtidig skal det også være fordeler og enklere å skaffe erstattere dersom man satser på talentlag eller andrelag.

Kjøp og salg av plasser i ligaen
Kamp- og konkurransereglementet § 1-4

 • Det er ikke tillatt å kjøpe plass i samme divisjon som laget allerede er i
 • Kjøp og salg av plasser er kun tillatt i overgangsvinduet

Begrunnelse: Vi ønsker ikke at lag som har fått en dårlig start på sesongen skal kunne bytte med annet lag på samme tabell. Kjøp og salg av plasser begrenses for at ligaen skal være praktisk mulig å følge for seerne.

Habilitet
Kamp- og konkurransereglementet § 2-7

 • Habilitetsregel som ser på hvem som eier klubber for å vurdere om lag fra klubbene vil kan å ha lag i samme divisjon

Begrunnelse: Vi ønsker å unngå situasjoner der et lag kan velge å tape med vilje for å gi det andre ett opprykk eller lignende.

Advarsler
Overordnet reglement og reaksjonsreglementet § 7-7

 • Presisering av at advarsler gjelder i ett år eller til man har sonet karantene for dem

Begrunnelse: Vi ønsker at dårlig oppførsel og brudd på fair play skal få større konsekvenser. Det er slike overtredelser som oftest blir sanksjonert med advarsler.

Bugs og glitcher
Kamp- og konkurransereglementet § 3-4

 • Vi presiserer at utnyttelse av bugs og glitcher ikke er tillatt.

Begrunnelse: Det er egentlig en selvfølge, men har ikke stått i det generelle reglementet. Vi presiserer også hva som regnes som bugs.

Pauser og bruk av chat
Kamp- og konkurransereglementet § 5-10

 • Vi presiserer at pauser er tillatt i gitte situasjoner
 • Å avbryte en rettmessig pause får konsekvenser
 • Regel mot hets, trakassering og diskriminering

Begrunnelse: Reglene har tidligere stått i Counter-Strike: GO.reglementet. Det har heller ikke vært eksplisitt konsekvens for å nekte motstandere pause tidligere. Det siste punktet bør være selvforklarende.

Eierskifte

Begrunnelse: Det har vært en del forvirring om det skal brukes til flytting av lag, salg av plass eller endring av eier i klubben. Nå kan man bruke det til alt, men det er fortsatt mulig å gi fra seg eierskap ved å sende en e-post til e-sport@gamer.no

Siste fra forsiden