Anmeldelse

Armed & Dangerous

12,000 kuler eller mindre, står det på baksida av spillboksen til Armed & Dangerous. Det blir definitivt meir, mykje meir. Trass i alle kulene er nok dessverre sjansen stor for spelet i seg sjølv blir eit nødvendig vonde for å få neste filmsekvens.

Side 1
Side 2
Side 3

Tamme eksplosjonar - genial dialog Det spelet manglar er kanskje litt meir flittig bruk av spesialeffekter til eksplosjonar og våpen. Du spring rundt med eit arsenal til og med Rambo hadde vore misunneleg på, derfor er det lett å føle seg snurt når det heile framstår som ganske tamt. Du tenker aldri ”Wow, det der var rått!” når du ser ting eksplodere. Du får aldri følelsen av det heile er ein makt-demonstrasjon frå di side, sjølv om det er nettop det det er, der du pløyer deg veg gjennom fleire titals armear med soldatar. Trass i det til tider overveldande antalet med fiendar, merkar ein sjeldan utslag på framraten.

Armed & Dangerous byr for det meste på lydar dei fleste har høyrt før. Det er typiske eksplosjonar kvar du enn går, men ikkje noko som kan utfordre Surround-anlegget du eventuelt har. Sjarmen til Armed & Dangerous ligg i musikken og dialogen. Musikken er ein slags irsk militærmusikk, som av og til minnar om musikken frå Worms-serien. Det er derimot synd at den er så lit brukt. Du startar eit brett, musikken kjem, for så å forsvinne og kome tilbake sporadisk. I byrjinga kan det verke som om musikken kun er der når det skal vere farleg, men dette viser seg etter kvart å vere feil.

Det som verkeleg er det sterkaste punktet til Armed & Dangerous er dialogen. Du får litt av den i sjølve spelet, enten frå Jonsey og Q, eller frå bønder du har redda frå den galne kongen. Uansett, det er i filmsekvensane at du kan nyte dette spelet. Alle snakkar med erkebritiske akksentar, i størst grad irsk og skotsk. Det einaste unntaket er kongens soldatar som sjølvsagt snakkar gebrokkent tysk. Den så og seie perfekte stemmedrakta til spelet gir verkeleg liv til skriptet, og det hadde på ingen måte vore det same om karakterane i spelet hadde høyrdest ut som om dei alle kom frå California.

Konklusjon Det er eit problembarn dette her. Det er veldig underhaldande, men sjølve spelet bleiknar i forhold til alt som er rundt. Bretta er for like i oppbygging, oppdraga er dei same, gong på gong, og du føler du har opplev alt etter den første halvtimen. Likevel, det fungerar, det er enkel og grei moro. Du skyt nokre hundre fiendar med eit par tusen skot, reddar nokre stakkarslege bønder og forsvarar byar. Tingen er, vi har sett dette før, mange gongar, og betre. Ein ting er uansett klart, Armed & Dangerous er eit av dei mest morosame og underhaldande spela i nyare tid. Det skal godt gjerast å få det til betre. Star Wars-parodien er du berre nødt til å oppleve. Om du ikkje har noko imot humor som til tider er litt på kanten, skyldar du i alle fall deg sjølv å prøve Armed & Dangerous.

Side 1
Side 2
Side 3

Siste fra forsiden