Bygg din eigen draumehelt

Ambisiøst spelprosjekt byr på endelaus valfridom.

Kor mange gongar har du møtt veggen i det du prøvde å byggje ein spelfigur etter din smak? Mange spel byr på mange ulike vegar å gå, om det så er estetiske eller tekniske, men få gjev deg fullstendig spelerom. Dette vil Phosphor Game Studio gjere noko med. I actionspelet Awakened blir vi sendt inn i ei nær framtid der alt er mogleg. Overmenneskelege krefter har blitt daglegdags, og folk skyt eld frå fingertuppane og kan bli usynlege av fri vilje.

– Fantasien set grensene

Naturlegvis vil statsmaktene ha full kontroll over alt dette før det heile endar i kaos. Mange selskap kjempar på si side om å finne opp nye menneskelege forbetringar først. I det skjulte luskar naturlegvis opprørarar som meiner vi alle lev i ein politistat, og at alle overmenneskelege krefter bør vere tilgjengelege for alle.

Når kebaben på hjørnet ikkje er god nok.
Konseptbilete.

Nøyaktig korleis spelets struktur er bygd opp har ikkje Phosphor Game Studio sagt mykje om enno. I staden har dei via Kickstarter-sida si demonstrert korleis du står heilt fritt til å lage akkurat den helten du vil. Du kan forme deg til å bli alt frå ein traust soldat til ein superhelt i trikot. Det er tydeleg at utviklarane meiner den einaste grensa for kva du kan få til er fantasien din.

Utover dette lovar utviklarane eit modulert system der du i staden for å velje karakterklassar og eigenskapar frå greinene på eit tre, vel nøyaktig dei eigenskapane du vil.

Noko for ein kvar smak

Om du likar nærkamp vil du få mange val. Du kan kjempe med lyssabel, sverd eller klør. Likar du deg betre på lengre avstand vil spelet leggje til rette for dette òg. Meir spanande er alle dei overnaturlege kreftene som ser ut til å spele ei svært stor rolle i spelet. Du kan velje å kunne bli usynleg, få hud av stein, leggje eit skjold rundt deg, springe i enorm fart, eller få ein vulkan til å vakse opp mellom fiendane dine.

Alt Phosphor Game Studio har vist av spelet så langt er ein prototyp bygd på Unreal Engine 3-motoren, men dei fortel at det ferdige spelet vil nytte den flunkande nye Unreal Engine 4-motoren. Dette gjer Awakened til eitt av dei aller første Unreal Engine 4-spela, noko som bør setje lista høgt med tanke på kva vi kan vente oss grafisk.

Med 20 dagar igjen av kampanjen sin har Phosphor Game Studio nådd 100 000 av dei 500 000 dollarane dei er på jakt etter. Om dei skulle ende opp med å samle inn mykje meir pengar enn målet deria, vil dei etter kvart leggje til ein fleirspelarmodus, samt modifiseringsverkty.

Les også: Ta rolla som sjellaus kjempe Les også: Slik har du aldri sett svartedauden

Siste fra forsiden