Gullstikka-arrangøren svarer på kritikken

Åpent brev til pressen fra spillforeningen.

Forrige uke ble kategoriene og de nominerte til årets Gullstikka klare. Dette er prisutdelingen til den norske spillbransjen, og det er spillerne som skal kåre de endelige vinnerne ved å stemme blant de nominerte.

I etterkant av denne annonseringen kom det flere kritiske tilbakemeldinger på nominasjonsprosessen og avstemningen, både fra leserne og i en blogg fra vår redaktør. Mye av kritikken bunner i at salgstall har for stor innvirkning på hvem som er nominert, og at folk ikke finner igjen sine favorittspill når de skal stemme.

– Kategoriene frontes som folkets priser, men det er nesten bare mulig å stemme blant de spillene som har solgt mest – ikke de spillene folk likte best. Det er ikke mulig å stemme fritt blant alle spill som kom i fjor skrev Tor-Steinar Nastad Tangedal, redaktør på Gamer.no, i sin blogg.

Nå har arrangøren av Gullstikka sendt et åpent brev til pressen, der de forklarer prosessen bak årets utdeling. Her er det brevet i sin helhet:


Som medlemmer av ANGI/NSM (Association for the Nordic Game Industry/Norsk Spill og Multimediaforening) og arrangør av Gullstikka har vi registrert den senere tids kritikk fra pressen med forundring. I korthet oppfatter vi kritikken hovedsakelig rettet mot fraværet av en fagjury og en mangelfull og snever kategorisering. I sum hevder enkelte røster blant pressen at Gullstikka ut fra dette bør sees på som en «intern» feiring og et arrangement som bør forbigå i stillhet.

Bakgrunn for at vi stiller oss undrende til denne kritikken er at vi har forespurt pressen, via Spillkritikerlauget om de ønsket delta i arrangementet og ta på seg ansvaret for en fagjury. Etter første dialog mellom oss og lauget fikk vi en negativ tilbakemelding om deres deltagelse men de hadde også noen konkrete innspill om justeringer som ville føre til at det var aktuelt for dem å delta. Vi hadde et møte mellom våre medlemmer angående Gullstikka med fokus på tilbakemeldingen vi hadde mottatt. Blant våre medlemmer var det unison enighet om at vi ønsket å ta laugets tilbakemelding til etterretning og legge til rette for at bransjen som helhet kunne gå sammen om å danne det arrangementet vi alle ønsker.

Når vi så gikk tilbake til lauget og inviterte til samarbeid, med henvisning til at vi ønsket å legge til rette for deres innspill, fikk vi beskjed om at de innspillene ikke gjaldt lenger og at de nå hadde hatt ett nytt møte blant medlemmene hvor de hadde besluttet å ikke samarbeide med oss. Dette syns vi er svært trist da vi er av den oppfatning at bransjen sammen vil være i stand til å lage det beste, mest engasjerende arrangementet som også når ut til et bredt publikum.

Selv om vi i år gjennomfører et arrangement uten deltagelse fra pressen i form av fagjury, har vi gitt en tydelig tilbakemelding (via Spillkritikerlaugets sittende formann) om at vi håper instendig de stiller seg positive til å sette seg ned sammen med oss og drøfte hvordan vi sammen kan lage et arrangement fremover som er til det beste for hele bransjen og som alle kan forenes om.

Må også få tilføye at vi er fullt klar over at planleggingen av årets arrangement ikke har vært ideell i forhold til når planleggingen startet, noe vi tar selvkritikk på og kan love ikke vil være tilfelle fremover. Dette skyldes kort fortalt at vi i Norden har forent våre landsvise foreninger til en nordisk enhet, og i denne prosessen har det dessverre ikke vært rom for enn tidligere oppstart i forhold til planleggingen av Gullstikka. Dette har kun vært en faktor som har påvirket de som skulle være involvert, og har ikke hatt noe betydning for kvaliteten på selve gjennomføringen.

Vi ønsker at Gullstikka skal omfatte hele den norske spillbransjen, både utgivere, presse, forhandler og ikke minst spillerne selv som kan gi uttrykk for sine meninger gjennom avstemmingen. Selve nomineringen og avstemmingen har gjennom årene vært under konstant utvikling for å tilpasse innspill fra alle parter. Anerkjennelsen fra norske spillere og norsk spillbransje som gis gjennom Gullstikka har gjennom 10 år vokst frem til å være noe det settes stor pris på, ikke bare hos oss, men i stor grad blant de som sitter og lager spillene. Som nevnt er vi åpne for en dialog med pressen i forhold til hvordan Gullstikka skal fremstå i årene som kommer, vi er også veldig interesserte i tilbakemeldinger fra leserne og spillerne selv.

La oss sammen sette oss ned og skape den Gullstikka vi alle ønsker, et arrangement som setter fokus på spill og hvor vi feirer de beste spillene fra «fjoråret»!

Styret ANGI/NSM


Les også
Minecraft møter DayZ i 7 Days to Die

Les også: Her er de nominerte til årets Gullstikka
Les også: – Gullstikka er ikke i synk med omverdenen

Siste fra forsiden