– Historier spiller en svært liten rolle i spill

Microsoft Studios' sjefsdesigner med dristig uttalelse.

Bilde fra Left Behind-tilleggspakken til The Last of Us.
Sony Computer Entertainment

Det er en kjent sak at historier vies stadig større oppmerksomhet i moderne spill, noe som ikke minst kommer til uttrykk i nyere stortitler som for eksempel The Last of Us, Uncharted-spillene og ikke minst Mass Effect-serien.

Selv om denne trenden ser ut til å reflektere en økende interesse for gode historier i spill, er det likevel dem som mener at spillfortellinger egentlig ikke er så viktige. Nå melder nettstedet IGN at selveste Microsoft også er blant skeptikerne.

Dette kom frem under et nylig avholdt foredrag om historier i spill under den pågående GDC-messen i San Fransisco.

Kan du gjenfortelle historien fra Uncharted-spillene?

Husker ikke historiene

Foredraget ble holdt av Tom Abernathy og Richard Rouse III. Førstnevnte jobber nå som historieansvarlig for League of Legends-utvikleren Riot Games og har tidligere også vært forfatter for blant annet Halo: Reach, mens sistnevnte er sjefsdesigner for Microsoft Studios, selskapets spillavdeling.

Under foredraget ble det referert til forskning utført av Microsoft som viste at folk i svært liten grad var i stand til å huske noe særlig fra historiene til sine favorittspill. Historiene fra favorittfilmene og favoritt-TV-seriene hadde man derimot ingen problemer med å gjenfortelle.

Forklaringen som Abernathy og Rouse kom opp med var at spillere primært fokuserer på selve spillingen, og har ikke den «mentale båndbredden» som skal til for å både følge kompliserte historier samtidig som man må konsentrere seg om å spille.

– Svært overvurdert

På bakgrunn av dette konkluderte de med at historier i spill er «svært overvurdert», og at de dermed spiller en meget liten rolle når det kommer til stykket. Derimot husker folk godt figurene fra spillene.

I tillegg pekte Abernathy og Rouse III på at mange spillere aldri fullfører spillene sine, noe som også gjør det verdt å stille spørsmål ved hvor mye tid utviklere bør bruke på å konstruere omfattende fortellinger til spillene sine.

Det er for øvrig uvisst hvor stort utvalg forskningen til Microsoft baserte seg på, og hvilken gruppe spillere de henvendte seg til.

Det historietunge The Last of US ble utvidet i februar: Tillegget Left Behind byr på et sterkt vennedrama »

Siste fra forsiden