Anmeldelse

Jurassic Park: Operation Genesis

Filmlisensar er kanskje ikkje det område du finn mange glimrande spel. Som regel endar ein bra film opp som eit plattformspel utan gode relasjonar til filmen utanom tittelen. Jurassic Park er ikkje noko unntak. Først fekk vi eit adventurespel der du, som Alan Grant, skaut deg veg gjennom parken, etter det har lisensen gått i alle retningar.

Side 1
Side 2
Side 3

Variabel kontroll
Kontrollsystemet har sine positive og negative sider, både i PC-versjonen og Xbox-versjonen. Generelt sett følest det lettare å navigere seg rundt i parken på Xbox, medan menyane er litt vanskelegare å få tak på. Når du går inn på menyen får du opp ein sirkel med åtte ikon. Ikona som ligga vannrett og loddrett er enkle å gå inn på, men når du skal trykke på eit ikon som ligg diagonalt blir det litt vanskelegare. Du må gjerne prøve 2-3 gongar før du kjem inn på det du vil, og sjølv om du blir vandt med dette, er det noko som lett kan bli irriterande. I PC-versjonen er det heile omvendt. Sidan du her har ein muspeikar blir menyane lettare å navigere, medan å bevege seg rundt i parken kan bli eit ork. Kontrollen i PC-versjonen følest vinglete og ustabilt.

Når du skal flytte deg litt rundt i parken har kameraet ein lei tendens til å skli vidare. Dette er forferdeleg, du endar som regel opp i villmarka i staden for ein bestemt stad i parken. Dette blir raskt irriterande sidan du brukar gjerne dobbelt så lang tid som nødvendig på å kome dit du vil. På same måte som med menyane kan du bli vandt med dette og på grei kontroll over parken, men det tek tid og krefter vekk frå spelets positive sider. Sidan du har eit tastatur tilgjengeleg på PC-versjonen, får du dra nytte av snarvegar for alle menyar, dette trekk sjølvsagt opp kva navigering i menyar angår, men for dei fleste vil det viktigaste vere å bevege seg rundt i parken. Sjølv om du på PC-versjonen har alle menyar tilgjengelege ved eit tastetrykk, følest oppsettet på Xbox betre. Her kan du sykle gjennom dei fleste operasjonar ved hjelp av ein knapp eller to.

Når ein har tilgang på musikk skriven av John Whillams, kan ein ikkje tråkke feil på musikksida. Det har heller ikkje Blue Tounge gjort. I spelet har du heile ti originale lydspor frå filmane, i tillegg får du to nye spor laga spesielt for spelet. Desse er ikkje signert John Whilliams, men dei glir fint inn i spelet likevel. Kvar du enn er i parken så er det ein vegg av lydar som møter deg, om det skulle vere dinosaurar, insekt, eller turistar som høyrest ut som sure oppstøyt frå The Sims. Dei dinosaurane som har vore med i filmane har same lydane som før, noko som burde glede tilhengjarar av serien. For alle dinosaurar som ikkje såg dagens lys på den store skjermen, har Blue Tounge designa sine eigne lydar. Desse har like høg kvalitet som dei andre, og bidrar til å skape ei god Jurassic Park stemning. Like god stemning skapar ikkje dei heller middelmådige talenta som set stemmer på personalet i parken. Spesielt Ray Arnold er til å bli gal av når ei katastrofe rammar parken, og han ropar: ”Oh my God, what are we going to do?”. Høyrest kanskje ikkje så ille ut, men sjå for deg eit par variasjonar av denne setninga, uttalt av ein overivrig mann i panikk eit par dusin gongar, og du tar poenget.

Konklusjon
Xbox- og PC-versjonen av Jurassic Park: Operation Genesis er praktisk talt identiske, med små forskjellar. Først og fremst er det kontrollsystemet som er forskjellig. Det har sine positive og negative sider i begge versjonane. Kva versjon du bør velje kjem i første rekke an på kva du foretrekker, mus eller handkontroll, men Xbox-versjonen følest meir solid i utførelsen, først og fremst fordi navigering i sjølve parken er mykje lettare. Om du likte filmane, og dinosaurar generelt har du mykje å hente her. Det er kanskje det ultimate spel for dinosaur-entusiastar. Dinosaurar har aldri sett betre ut i eit spel, solid dinosaur-AI og flotte animasjonar er med på å gjere dette til ein storslagen opplevelse. På den andre sida fører det eigentleg ingenting nytt til ein allereie godt utprøvd sjanger, noko som sannsynlegvis vil få erfarne spelarar til å styre unna. Spelet har sine manglar, det er det ingen tvil om, det er få fasilitetar for turistane, og mange dinosaurar ser like ut. Med litt meir variasjon, både kva fasilitetar og dinosaurar angår, kunne spelet blitt enda betre. Når det er sagt, så er det berre å anbefale dette spelet for alle som likar dinosaurar. Nydelege dinosaurar og eit fantastisk soundtrack gjer dette til eit spel som er vel verdt pengane. Synest du dinosaurar er toppen, har du enkelt og greit ikkje råd til å gå glipp av denne tittelen.

Side 1
Side 2
Side 3

Siste fra forsiden