Kan Kinect diagnostisere autisme?

En studie undersøker om spilldingsen kan hjelpe leger.

Microsofts bevegelsessensor, Kinect, har mange talenter. Den registrerer for eksempel bevegelser du gjør og den skjønner hva du sier når du snakker til den.

Nå vil forskere ved Universitetet i Minnesota finne ut om den lille roboten også kan være behjelpelig med å diagnostisere autisme hos barn, skriver The New Scientist.

Forvarslingssystem

Håpet er at bevegelsessensoren, i kombinasjon med en datamaskin som kan prosessere de visuelle inntrykkene, kan merke seg spesifikke «varselflagg» for autisme hos barn; hyperaktivitet eller uvanlig ro.

Tanken er at sensoren skal kunne registrere hvilke barn som trenger nærmere oppfølging av leger.

Den vanlige fremgangsmåten for diagnosering av autisme hos barn innebærer at barna blir observert av en erfaren lege over en lengre periode, noe som både er tidkrevende og utfordrende.

Et slikt «forvarselssystem» ville dermed kunne korte ned prosessen vesentlig og føre til en tidligere diagnose for de rammede.

– Tanken er ikke å erstatte vanlige diagnostiseresmetoder, men å kunne tilby diagnostisering til flere, forklarer forsker Guillermo Sapiro.

Han fortsetter:

– På lik linje med hvordan en god lærer kan varsle om at et barn har problemer, vil dette systemet kunne gi en indikasjon på hvem som trenger nærmere undersøkelse.

Ikke alle er begeistret for undersøkelsen. En britisk autismeekspert advarer nemlig mot at det vil være en rekke symptomer systemet ikke klarer å plukke opp.

Autismeforeningen i London deler bekymringen, spesielt for om systemet vil være istand til å plukke opp symptomer som språkforsinkelser og begrenset øyekontakt. De understreker også viktigheten av en tidlig diagnose, slik at man kan få igang støtteapparatet så tidlig som mulig.

Om forskningsprosjektet viser seg å ha noe for seg, gjenstår å se når forskerteamet om en stund har en rapport klar.

Les også: Kommentar: Spilling er bra for deg

Siste fra forsiden