Norske barn spiller stadig mer

I følge en ny undersøkelse gjort av MMI på oppdrag fra SAFT spiller norske barn stadig mer TV- og dataspill.

Dataspill er en naturlig del av barns hverdag. Det må være konklusjonen etter at en ny undersøkelse gjort fra SAFT-prosjektet og MMI slår fast at 9 av 10 norske barn mellom 9 og 16 år spiller TV- og dataspill.

- Det er på tide at voksne tar barnas spillglede på alvor, gjerne ved å legge harde pakker under juletreet, sier prosjektkoordinator for SAFT Elisabeth Staksrud.

SAFT er et opplysningsprosjekt for trygg bruk av nye medier. Prosjektet ledes av Statens Filmtilsyn, og Norge, Danmark, Irland, Island og Sverige er med i prosjektet. Det er MMI (Markeds- og Mediainstituttet) som står bak undersøkelsen.

Totalt i de fem landene spiller barn i gjennomsnitt 2,3 timer pr uke. Jenter spiller nesten like mye som gutter, men gutter spiller mer på nett. 16% av guttene og 7% av jentene spiller TV- og dataspill 5-7 dager i uka. 3 % av guttene oppgir at de spiller 20 timer eller mer i uka.

- Spill er en naturlig del av hverdagen til norske barn og unge. Derfor er det viktig at foreldre følger opp de unges lek, gjerne ved å fatte interesse for hvilke spill ungene spiller, sier Staksrud fra SAFT og filmtilsynet.

Mer informasjon om denne undersøkelsen kan du finne på SAFT-prosjektet sine norske hjemmesider.

Siste fra forsiden