Retten avviser søksmål mot Sony

Fjerning av «Other OS»-funksjonen er ikke et juridisk problem.

På vårparten i fjor fikk PlayStation 3 en oppdatering som blant annet fjernet muligheten for å bruke et alternativt operativsystem, Linux, på konsollen. Sony hevdet at denne fjerningen var nødvendig for å «beskytte konsollens integritet», og at det ville påvirke et fåtall av spillerne.

Oppdateringen var riktignok frivillig, men dersom man ikke installerte denne oppdateringen, ville man heller ikke kunne spille over nett med konsollen.

Rettens vei

Fjerningen av «Other OS»-funksjonen gikk da heller ikke upåaktet hen. I USA gikk flere spillere samlet til søksmål mot Sony, og det er dette søksmålet retten nå har avvist.

Sony på sin side hevder at brukeravtalen kundene godtar når de tar i bruk konsollen, understreker at kundene kjøper en lisens til å bruke produktet, og ikke nødvendigvis en eierrettighet til produktet. Derfor har Sony rett til å modifisere eller fjerne programvare, og begrense eller fjerne tilgangen til PSN for kundene.

I spillernes søksmål blir det derimot hevdet at Sony ikke hadde anledning til å tvinge kundene til å velge mellom å beholde Linux-funksjonaliteten og det å kunne spille over nett. Nettopp dette ville retten altså ikke akseptere, og avviste søksmålet, melder Gamasutra.

Huller i argumentasjonen

Ifølge dommeren som avviste saken, lå feilen i saksøkernes argument i det at de både mente de hadde krav på å beholde funksjonalitet samtidig som de ønsket å benytte seg av en tjeneste Sony tilbyr, spilling over nett.

Så lenge konsollen fremdeles er brukbar uten at man installerer oppdateringen, dog uten mulighet til å spille over nett, mente altså dommeren at saksøkerne juridisk ikke hadde noen sak.

At det derimot kunne være et uheldig trekk av Sony, med tanke på kundetilfredshet og lojalitet, kunne dommeren gå med på.

Siste fra forsiden