Sniktitt

SimCity

Vi guider deg rundt i simmenes by.

LONDON (Gamer.no): Det er et tydelig signal Maxis gir oss i det de velger å kalle den femte utgaven av den klassiske SimCity-serien for SimCity. Helt uten tall. Det har vel gått såpass lang tid siden SimCity 4 at Maxis følte det var tid for en nullstilling. Vi dro for å sjekke om denne nullstillingen også fyller kriteriene for andre liknende, breiale ord, som gjenfødelse, relansering, reinkarnasjon eller revolusjon.

By.

Uansett er det helt klart at Maxis har en rekke nye elementer og idéer for den enda ikke fødte, og dermed også langt fra ferdige bysimulatoren. Demonstrasjonen vi fikk, var av typen som kun viste mekanikker og funksjoner, ikke grafikk, uten at det av den grunn foreligger særlig tvil om at det visuelle blir av tipp topp kvalitet når den tid kommer.

Finn en venn

En av hovedmekanikkene i det nye SimCity blir en ny nettbasert flerspillermodus der et visst antall spillere kan drive hver sin by i en avgrenset region. Akkurat hvor mange spillere det vil bli per region er fremdeles uavklart, men Maxis' Brett Berry anslår at det vil være et sted mellom 12 og 20. Han poengterer at det uansett er et fokus de har å ikke pakke for mange folk for tett sammen, ettersom det kan hindre det nære forholdet byene skal kunne ha med hverandre.

Det er nemlig ikke lenger slik at hver enkelt spiller opererer innenfor sin egen lille verden, eller som Berry selv sier det: «Vi vil ikke boble deg inne». Dermed er det duket for noe jeg får inntrykk av å være et avansert system for både konkurranse og samarbeid mellom spillere, uten at det utdypes hva dette innebærer. Idéen er at byene som ligger like ved hverandre både agerer og reagerer på hverandres avgjørelser. Synd for deg om for eksempel turistbyen din ligger like ved det forurensende kullkraftområdet til Fabian Stangs onde tvillingbror. Da må det forhandles.

Hvis nevnte kullbaron beklageligvis blir rammet av en naturkatastrofe, kan jo du velge å hjelpe til om du er riktig anlagt – eller du kan forhandle frem en avtale som kan være fordelaktig for turistindustrien du baserer byen din på: Fyren får hjelp om han for eksempel begrenser utslippene som hele tiden feier inn over turistparadiset ditt. Pluss kanskje et lite økonomisk mellomlegg. Slike dynamiske aksjon/reaksjon-forhold blir et nøkkelelement i flerspillermodusen.

Maurtue i sandkassa

SimCity stiller også med en helt ny simuleringsmotor, Glass Box, som ser ut til å kunne bli særdeles morsom å leke med. Vi ble vist et boligområde i en liten småby der det var null elektrisitet og få jobber. Simmene var naturlig nok ikke videre glade for dette, og det ga seg helt tydelige utslag. Men i stedet for at utslaget kommer i form av noen røde tall et sted som hinter til at området er i grenseland slumaktig, vil dette nå bli gjort ganske tydelig på andre måter. Du vil blant annet begynne å se grafitti på husveggene, du vil se mer politi i gatene, du vil se folk demonstrere utenfor rådhuset ditt, og du vil se folk begynne flytte ut. Ingen røde tall trengs. Alt skjer i selve spillet.

Valgets kval.

Hver enkelt sim har nemlig sine mål og viljer, som endres etter ting som boforhold, jobbsituasjon og liknende. Om det eneste du gjorde var å bygge veier, ville simmene naturlig nok kun kjøre rundt i ring, desperat letende etter en vei ut ettersom de ikke hadde hatt noe sted å bo. Om du knytter denne veien til hovedveien, ville simmene kjørt rett ut og til en annen by. Om du derimot har jobber, hus, skole og liknende, vil simmene sannsynligvis bestemme seg for å bli værende. Deres ønsker, mål og viljer endres med andre ord etter forholdene.

Alt dette vil skje uskriptet og dynamisk, ettersom Glass Box sørger for at alt påvirker hverandre naturlig. Simulasjonen er med andre ord flyttet ut av tallenes abstrakte verden, og ned i spillmekanikkene. Vi fikk se et glimrende eksempel på nettopp dette.

Dynamisk virkelighet

Plutselig kom det en suspekt bil kjørende, spyttende ild ut av eksospotta, og med flammer lakkert opp over panseret. Ond latter kunne høres over høylydt rockemusikk, og det luktet trøbbel lang vei.

Les også
Anmeldelse:

– Dette er åpenbart en brannstifter, konstanterte Berry smilende, i det Danny Zukos ukjente halvbror løp leende ut av bilen og inn i en bygning. Utvilsomt tenkte vi alle.

Ustrategisk St. Hans.

Dessverre hadde ikke det aktuelle nabolaget dekning av brannvesen, og en brannstasjon måtte dermed lages. Når man lager brannstasjonen er det ikke lenger slik at systemet endrer et tall i en statistikk et sted, som igjen automatisk fører til bedre branndekning for området. Nei, brannbilen må kjøre ut av garasjen og til aktuelle hendelse for å ha en virkning. Følgende fikk vi se en liten brannbil med fulle sirener rykke ut til huset der en skokk søte små, brennende, paniske simmer allerede var i ferd med å evakuere.

Deretter gjelder det å ha fin flyt i veinettet ditt, slik at utrykningskjøretøy kan komme seg lett frem dit de skal. Ellers har de ingen virkning. For mange branner og utrykninger kan i seg selv hindre trafikken. Det er med andre ord lett å se for seg intrikate mønstre når det gjelder virkning/påvirkning, ettersom alt henger snedig i hop. Det hele kan raskt bli herlig komplisert om man ønsker det.

Byggemekanikk

Om den ene brannbilen du har stående på stasjonen er opptatt, kan du nå oppgradere og utvide denne brannstasjonen, uten at du først trenger å rive den for å bygge ny. Du kan bare legge til noen ekstra garasjer, kanskje en brannklokke av den gamle skolen, eller et fancy skilt som ikke hadde noen videre praktisk betydning. Kult likevel.

Denne nye byggemekanikken kan også brukes på kullkraftverk, om du skulle trenge mer strøm og ikke har lyst til å investere i et helt nytt, dyrt kraftverk. Da kan du bare bygge på et par ekstra generatorer (eller hva det nå er kullkraftverk bruker), og vips får du mer effekt av samme bygning. Det er ikke utenkelig at denne måten å oppgradere bygninger på får mange bruksområder.

By igjen.

Noe annet mange SimCity-fans har sett frem til er et nytt system for veibygging. Vi ble vist en ny mekanikk som endelig tillater ekte kurver og svinger etter dine egne ønsker. Det er ikke verre enn å dra en linje med pila, som om du tegner med pensel i paint, og veien lages deretter. Bebyggelse og slikt føyet seg fint inntil veien.

Konklusjon

Et av fokusområdene til Maxis har uten tvil vært å gjøre statistikk og tall leselige i selve opplevelsen. Om gresset er gult og smogen ligger tett, er det muligens et eller annet i veien. Kanskje det massive fabrikkområdet du har latt bygge like ved siden av har noe med det å gjøre? Er det trafikkkaos på en viss veistrekning? Kanskje er det fordi du har neglisjert t-banenettet ditt. Slike ting leses ikke lenger av grafer, tallskjemaer og fargekoder, men av det som skjer i spillet.

Den nye Glass Box-motoren ser også ut til å gi simmene større dynamikk i sine handlingsmønstre. De har individuelle viljer og ønsker som til sammen driver byens utvikling, og lar seg ikke bare påvirke, men fungerer også som påvirkere.

Vi fikk se et spill full av herlige detaljer i kjent Maxis-stil: Til salgs-skilt settes opp utenfor hus, flyttebiler kommer kjørende når noen flytter inn, bygningsarbeidere jobber når huset settes opp, og simmer opptrer som virkelige aktører i byen, med egne nykker og viljer.

En hel del nye elementer er også implementert, som den nye veibyggemekanikken, og mulighet for å oppgradere bygninger. SimCity kan i det hele tatt raskt bli en storslagen oppvisning i tilgjengelig kompleksitet, og spillet ser oppi alt dette ut til å beholde det særegent lettbeinte Maxis-humøret. Om du ikke allerede har skriblet «SimCity» med store, sirlige løkkeskriftbokstaver ned i den lille, sorte må ha-boka di: Gjør det nå.

Klarer ikke laste video

SimCity kommer til PC i løpet av første kvartal 2013. Vi opplevde spillet på et pressearrangement i London. Reise og opphold ble betalt av Electronic Arts.

Siste fra forsiden