– Unge gutter spiller heller data enn å drive gatelangs

Dataspill kan være en årsak til mindre ungdomskriminalitet.

Ifølge avisen Vårt Land har ungdomskriminaliten gått ned med 25 prosent fra 2002 til 2011. De peker på tall fra Statistisk Sentralbyrå, som viser at mens 10,3 prosent av ungdommer mellom 15 og 20 år ble siktet for lovbrudd i 2002, ble kun 7,8 prosent av undommer i samme aldersgruppe siktet for lovbrudd i 2011.

I et litt lengre perspektiv er forskjellen enda større. Avisen forklarer at fra 1980 og frem til i dag har gruppen under 18 år gått fra å utgjøre 35 prosent av alle siktede for forbrytelser, til å kun utgjøre 14 prosent. Andelen unge lovbrytere har med andre ord blitt mer enn halvert siden 1980 – som tilfeldigvis var et av de første årene tidlige konsoller som Intellivision og Atari 2600 begynte å dukke opp i norske hjem.

Ute bra, inne best?

Anders Bakken, som er forskningsleder ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Nova) peker på at nettopp dataspill og teknologiske endringer som en medvirkende årsak:

– Det er en generell trend med at ungdom blir streitere. En viktig forklaring er at nesten alle ungdommer har fått mobiltelefon og tilgang til egen datamaskin. Dataspill og muligheter for å være sosial på nettet gjør at flere tilbringer mye mer tid hjemme, sier han til Vårt Land.

I fjor høst viste en undersøkelse utført av Medietilsynet at åtte av ti norske barn spiller dataspill ukentlig, og over 60 prosent av gutter under 17 år spiller data minst én gang om dagen.

– Unge gutter spiller heller data enn å drive gatelangs, sier Bakken.

Mange medvirkende årsaker

Han peker også på at ungdommen i dag har et generelt bedre forhold til sine foreldre enn det som var tilfelle på for eksempel åttitallet, der de unge i langt større grad sto i opposisjon til foreldregenerasjonen.

Seksjonssjef Morten Hojem Ervik i Politidirektoratet tror også dataspill «har en viss forklaring» som medvirkende årsak, men peker også på den generelle velstandsøkningen vi har opplevd i landet, og bedre samarbeid mellom politiet, skoler, barnevern og frivillige organisasjoner. Dessuten bruker dagens unge mindre rus enn det som var tilfelle tidligere, mener han.

Les også: Kommentar: Slutt å peke på spillene

Siste fra forsiden