Halvparten kjøper ikke DLC

Det er fortsatt skepsis til nedlastbart betalinnhold.

Det er delte meninger om nedlastbart betalinnhold for spill, og selv om andelen spillere som er villige til å kjøpe slikt innhold ifølge en stude har gått opp med 43% i løpet av det siste året sier fortsatt 49% av spillere på Xbox 360 og PS3 at de ikke kjøper betalinnhold for spill.

Studien er foretatt av EEDAR, og tallene gjelder amerikanske spillere. Hvorvidt trenden er en annen i Europa sies det ingenting om.

Grafikk fra EEDAR.

Den viktigste årsaken til at spillerne ikke ønsker å kjøpe nedlastbart innhold oppgis å være hensynet til sikkerhet. Hele 47% av de som har svart på undersøkelsen gir dette som en av de viktigste grunnene til at de holder seg unna. Interessant nok later det ikke til at PSN-fadesen i vår påvirket dette tallet i særlig stor grad.

38% misliker det faktum at man ikke kan returnere nedlastbart innhold, mens 32% mener det er for dyrt. 24% oppgir at de har nok med gratisinnhold. En lik andel liker ikke mangel på demo, mens 21% oppgir manglende anmeldelser som grunn.

EEDAR gjennomførte lignende undersøkelser i 2009 og 2010. I 2009 oppga 34% at de hadde kjøpt nedlastbart innhold i løpet av de siste tolv månedene. I 2010 var tallet steget til 40%, og i år er det altså på 51%.

Du kan lese en rapport om undersøkelsen og resultatene på EEDARs nettsted. Denne er i pdf-format.

Siste fra forsiden