Sniktitt

World of Warplanes

Dette ser ut til å bli World of Tanks, men med vinger.

1: Side 1
2: Side 2

Få forutså suksessen Wargaming.net fikk med World of Tanks. Ikke bare var det deres første forsøk på et massivt nettbasert spill, det markerte også overgangen til en ny forretningsmodell for den russiske utvikleren. Med World of Tanks klarte de kunststykket å nå ut til massene med et meget omfattende spill som kan nytes helt gratis. Og ikke i en redusert form heller, mikrotransaksjonene i spillet knytter seg nesten utelukkende til å gjøre progresjonen gjennom spillet enklere, uten å påvirke utfallet av enkeltkamper. Likevel strømmer pengene inn.

Focke-Wulf Fw 56 forsvarer havna.

Da er det kanskje ikke så rart at Wargaming.net ønsker å bygge videre på suksessen. Mens World of Tanks utvides med uforminsket kraft, utvikles det to nye spill parallelt. Først ut er World of Warplanes, som kan gå inn for landing mot slutten av året. Deretter følger World of Battleships. World of Warplanes er nå i en lukket betafase, og vi har lekt oss litt blant skyer, imponerende ingeniørkunst og skrapjern i fritt fall.

Men la oss gjøre det klart først som sist, det er ikke lenge siden spillet bevegde seg ut av lukket alpha, og det er på ingen måte ferdig. Viktige spillmekanismer mangler, og innholdet er nokså begrenset. Likevel er det mulig å danne seg et visst bilde av hva vi har i vente.

Kjent konsept

Konseptet er relativt enkelt. Du begynner med tre gamle fly i hangaren din, fra henholdsvis USA, Tyskland og Sovjetunionen. Etter hvert som du spiller med disse vil du tjene erfaringspoeng og penger, som så kan brukes til å oppgradere flyene eller til å anskaffe nye og bedre fly. Hver kamp varer maksimalt 15 minutter, men hvis du dør er runden over for din del. Flyet forblir låst til kampen til den er over, men du kan fritt hoppe inn i en ny kamp med et annet fly.

Flyene du starter med er alle på nivå 1, mens de kraftigste flyene er av nivå 10. For å nå disse må du jobbe deg ned gjennom alle nivåene i nasjonenes respektive teknologitrær. Til å begynne med har hvert teknologitre to parallelle linjer med fly, slik at du kan velge den linjen med fly som passer deg best. Linjene er i størst mulig grad lagt opp slik at beslektede fly hører sammen. P-51A Mustang er for eksempel på nivå 6 i det amerikanske teknologitreet. Ved å oppgradere denne, vil man kunne låse opp en mer moderne utgave av P-51 Mustang, som ligger på nivå syv.

Solnedgang over Stillehavet.

Det historiske spennet går fra dobbeltdekkere fra 30-tallet til jetfly fra begynnelsen av 50-tallet, men med hovedtyngde på andre verdenskrig. Per i dag er det rundt seksti fly å velge mellom fordelt på de tre nasjonene, men dette tallet er forventet å vokse. Foruten å utvide repertoaret hos de nevnte nasjonene, skal Storbritannia og Japan få slippe til ved en senere anledning. Målsetningen til Wargaming.net er å by på oppunder hundre ulike fly til hver nasjon, og som med World of Tanks vil dette skje gradvis slik at nytt innhold blir spredd utover i lang tid etter lansering.

Flyene er fordelt på tre kategorier. De minste og mest smidige er de rendyrkede jagerflyene. Disse er konger i luften, og kan utmanøvrere det meste. De er godt egnet til å uskadeliggjøre fiendens fly og å beskytte tyngre fly på eget lag. Flyene som er best egnet til å ødelegge bakkemål, er nemlig betydelig mindre smidige. Uten beskyttelse blir de et enkelt mål for fiendens jagerfly. Til gjengjeld er de utrustet med kraftige bomber og våpen som er svært ødeleggende for fiendens oljetanker, antiluftskyts og båter. Midt mellom disse finner vi de tunge jagerflyene. Heftige våpen og god beskyttelse gjør at de kan spre ødeleggelse blant både fly og bakkemål, uten at de er fullt så effektive som de rendyrkede flyene. De kan være livsfarlige motstandere, men samtidig nokså sårbare.

Oppgrader flyet

Oppgraderinger, utstyr og teknologitrær er fortsatt ikke implementert, så detaljene rundt dette er noe uklare, men det er naturlig å tenke seg et system som ligger tett opp mot World of Tanks. Det innebærer at erfaringspoeng tjenes opp individuelt på hvert enkelt fly, men at du også får noen prosent av erfaringspoengene som du kan bruke slik du ønsker. De individuelle erfaringspoengene kan bare benyttes for å låse opp oppgraderte deler til det aktuelle flyet, mens de frie poengene kan brukes akkurat hvor du vil. Oppgraderinger og fly du låser opp med erfaringspoeng kan så kjøpes for spillets hovedvaluta. Dernest kan du montere den nye og kraftigere motoren eller det oppgraderte maskingeværet på flyet. I tillegg er det nærliggende å tro at man kan kjøpe med seg noen få forbruksvarer, som reparasjonsett, førstehjelpsskrin eller høyoktanbensin hver runde. Konseptet er med andre ord svært likt World of Tanks.

I hangaren.

Det gjelder også mannskapet. De fleste flyene vil naturlig nok kun ha en pilot, men enkelte fly vil få et større mannskap. Noen vil for eksempel ha en datastyrt maskingeværskytter som plaffer ned fiender bak deg. Mannskapet tjener også erfaringspoeng og blir gradvis bedre, noe som påvirker hvordan flyet oppfører seg. De vil dessuten kunne spesialisere seg i ulike ferdigheter.

Les også
Røverspillet Monaco utsatt på konsoll

Penger og erfaringspoeng får du ved å delta i kamper, og baserer seg i hovedsak på den skaden du gjør på motstanderlagets fly og bakkemål. For å oppfordre til samarbeid, vanker det også en bonus hvis laget ditt går seirende ut av runden. Lagene settes normalt opp tilfeldig, men slik at de blir tilnærmet likeverdige. Det er ofte en del spredning i flyenes styrke, slik at du må regne med å møte på fiender som er både bedre og dårligere utstyrt enn deg. Det vil også bli mulig å gå sammen i klaner og kjempe om verdensherredømme, men det er usikkert når denne funksjonen kommer på plass.

1: Side 1
2: Side 2

Siste fra forsiden