Feature

Guide: Her kan du lære å lage spill

Disse norske skolene gi deg relevant utdanning.

1: Side 1
2: Side 2

Dette er en oppdatert versjon av en guide vi for første gang publiserte mars 2011.

Kunne du tenke deg å jobbe med spillproduksjon? Da kan det være greit å vite hvilke spillrelaterte studietilbud Norge har å by på.

På de neste to sidene får du en oversikt over hva du kan studere hvor, fra Narvik i nord til Tønsberg i sør.

Hvilken retning?

Spillstudiene i Norge deler seg i grovt tre kategorier: Det er studiene som tar for seg det grafiske og visuelle arbeidet, de som tar for seg selve idéutviklingen og de som fokuserer på bindingsverket i bakgrunnen – selve programmeringen. Og noen studier tar like gjerne for seg alle kategoriene, men da ofte med hovedvekt på en av delene.

Mange som jobber med spillutvikling har bakgrunn fra en fagskole, og skolene har ofte god kontakt med bransjen.

Hvilken kategori som passer deg kommer an på dine interesser og styrker, men felles for alle studiene er at det kreves betydelig egeninnsats for å bli flink.

Du er heller ikke garantert jobb etter endte studier, til det er det ikke nok jobber tilgjengelig. Det betyr ikke at det er umulig å få seg en jobb, men at man må ha noe konkret å vise til for å være attraktiv på arbeidsmarkedet. Du må være forberedt på å gå veien om egen bedrift først. Utnytt studietiden din maksimalt – bruk tiden til å bygge deg opp et kontaktnettverk og en solid portefølje.

Det er også verdt å nevne at arbeidsmarkedet for spill i Norge enn så lenge er ganske lite. Du bør være åpen for at du kanskje må dra utenlands for å få drømmejobben.

Fagskoler

Har du dårlig tid? Da kan du ta ett- og toårige studier ved private fagskoler. Mange som nå jobber med spillutvikling har sin utdanningsbakgrunn fra en slik fagskole, og skolene har ofte god kontakt med bransjen.

Ofte jobber studentene med konkrete oppdrag fra næringslivet, og sitter etter endte studier igjen med et verdifullt kontaktnettverk.

Verken Idefagskolen eller Noroff, de to fagskolene som tilbyr spillrelaterte studier, har statsstøtte. Det betyr at semesteravgiften ved disse skolene er betydelig høyere enn de offentlige høgskolene. Heldigvis har begge skolene lånekassestøtte, så studiene er tilgjengelige også for de som ikke har spart alle lommepengene sine siden barnehagen.

Felles for begge skolene er at de har rullerende opptak frem mot studiestart til høsten. Allikevel kan klassene fylles opp raskt, så man anbefales å søke så snart som mulig.

Les også
Hvem stikker av med THQ-skattene?
Kanskje du gjør som Jonathan Blow, som skapte sin egen arbeidsplass ved å utvikle Braid nesten helt alene.

Begge skolene samarbeider også med universiteter og høgskoler i utlandet, slik at man etter to års studier i Norge kan ta et siste år i utlandet for å oppnå en bachelorgrad.

Idefagskolen i Tønsberg.

3D Design, 3D Animasjon

Idefagskolen – Tønsberg

3D Design er et ettårig studium der du lærer hvordan man lager 3D-grafikk i programmet Autodesk Maya. Modellering, teksturering, lyssetting og så videre er alle essensielle elementer i grafikkproduksjon for spill, og blir nøye gått gjennom i løpet av skoleåret.

Les mer om studiet hos Idefagskolen.

Når du har gått 3D Design, eller om du har gode 3D-kunnskaper fra før av kan du gå «andreåret», 3D Animasjon. Her kan du videreutvikle 3D-produksjonskunnskapene dine, samt få en innføring i grunnleggende animasjonsprinsipper, dramaturgi og fortellerteknikk.

Les mer om studiet hos Idefagskolen.

Noroff i Bergen (Foto: Google)

3D Design og Animasjon, 3D Spilldesign, Bachelor i Interaktiv Media

Noroff Fagskole – Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og webstudier

Et ettårig studium som tar for seg 3D-grafikkproduksjon fra idé til ferdig visualisering. Du jobber med programmet Autodesk 3D Studio Max, og er innom emner som figuranatomi, skjelettoppbygging, bevegelse, teksturer og ansiktsuttrykk.

Les mer om studiet hos Noroff.

3D Spilldesign er et toårig studium med fokus på den kreative designerprosessen bak spilldesign. I tillegg til å utvikle 3D-produksjonskunnskaper vil du lære å designe og produsere spillbrett.

Les mer om studiet hos Noroff.

Nytt av året er også Noroffs bachelor i Interaktiv Media, et treårig studieprogram der målet er å gi studenten en god forståelse av hvordan det er å jobbe med spill, musikk TV og film.

Les mer om studiet hos Noroff.

Les videre på side 2 for en oversikt over ulike bachelorstudier i Norge

1: Side 1
2: Side 2

Siste fra forsiden