Feature

Guide: Her kan du lære å lage spill

Disse norske skolene gi deg relevant utdanning.

1: Side 1
2: Side 2

Bachelorgrader

En bachelorgrad er en universitetstittel som tildeles etter et treårig studium eller 180 oppnådde studiepoeng. En bachelorgrad kan også være grunnsteinen for videre mastergradstudier, hvis man ønsker det. For mastergrader anbefaler vi at du sjekker hvilke muligheter studiestedet du velger tilbyr, eventuelt hvilke samarbeidspartnere de har.

Felles opptakskrav for alle bachelorstudiene er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

I tillegg anbefaler eller krever de fleste bachelorgradene fagene Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1. Hvilke krav som gjelder for de spesifikke studiene kan du finne på studiets nettsteder.

Med mindre annet er nevnt, går søknadsprosessen gjennom samordna opptak, med frist 15.april.

Høgskolen i Gjøvik.
Høgskolen i Gjøvik.

Bachelor i Spillprogrammering

Høgskolen i Gjøvik

Studiet går over tre år, og har hovedfokus på ulike aspekter av spillprogrammering. Bacheloroppgaven som gjøres i siste studieår er ofte i form av et konkret oppdrag for en bedrift. I tillegg til spillprogrammering, tilbyr studiet også i tredjeåret valgfag i 3D-modellering.

Les mer om studiet hos HIG.

Bachelor i Spill og Opplevelsesteknologi

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Et treårig studium i utvikling av spill og digitale produkter, hvor hovedvekten er på bruk av avanserte programmer og dataverktøy for å lage spill og grensesnitt for nett og mobile tjenester. Det er mulig å ta et semester i utlandet som del av bachelorgraden.

Les også
Nye sprell fra Hector-gjengen

Les mer om studiet hos HINT.

Høgskolen i Buskerud, avdeling Drammen.
Høgskolen i Buskerud, avdeling Drammen.

Bachelor i Ingeniørfag

Høgskolen i Buskerud

Treårig dataingeniørstudium hvor du kan spesialisere deg i simulering og spillutvikling. Mye av arbeidet foregår i konkrete prosjekter, og utdanningen avsluttes med et hovedprosjekt i regi av en bedrift. Inntil to av semestrene kan tas i utlandet.

Les mer om studiet hos HIBU.

Bachelor i Spilldesign

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) – Oslo

En treårig bachelorgrad som fokuserer på hvordan man tar spill hele veien fra tidlig idé til ferdig produkt. Fortellerteknikk, prosjektstyring i spillprosjekter, feilsøking og analyser er alle emner du kommer innom i løpet av studiet. Etter fullført bachelorgrad har du også muligheten til å ta en mastergrad ved NITH.

NITH er en privat høgskole og tar derfor, i likhet med de tidligere omtalte fagskolene, semesteravgift.

Les mer om studiet hos NITH.

Bachelor i Spillprogrammering

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) – Oslo

Dette treårige studiet er rettet mot deg som ønsker å jobbe med avansert programmering. Studiet fokuserer på programmeringsspråkene C#, C++, C og Java. Med det innabords kan du jobbe med programmering på mange felt, inkludert spillprogrammering.

NITH er en privat høgskole og tar derfor, i likhet med de tidligere omtalte fagskolene, semesteravgift.

Les mer om studiet hos NITH.

Høgskolen i Narvik.
Høgskolen i Narvik.

Bachelor i Ingeniørfag – Datateknikk

Høgskolen i Narvik

Et treårig dataingeniørstudium med to ulike fordypningsområder: spilldesign- og programmering, samt internett og distribuerte systemer. Spillfordypningen består av fagfeltene 3D-modellering, spilldesign, og spillprogrammering med prosjekt.

Les mer om studiet hos HIN.

Bachelor i Visuell Simulering

Høgskolen i Hedmark

Et litt bredere, treårig studium med fokus på design og det visuelle, i tillegg til en innføring i simulering og spill- og systemteori. Det siste semesteret består av egen pilotproduksjon.

Det første året av studiet er felles med bachelorprogrammene for Animasjon og Virtuell Kunst og Design ved samme høyskole.

Les mer om studiet hos HIHM.

Høgskolen i Hedmark.

Bachelor i Animasjon

Høgskolen i Hedmark

Dersom du er fascinert av hvordan man gir liv til spillfigurer, kan animasjon være noe for deg. I dette bachelorstudiet fokuserer du på 3D-modellering og 3D-animasjon, både for spill, film og TV.

Det første året av studiet er felles med bachelorprogrammene for Animasjon og Virtuell Kunst og Design ved samme høyskole.

Les mer om studiet hos HIHM.

Bachelor i Virtuell Kunst og Design

Høgskolen i Hedmark

I dette bachelorstudiet lærer du å lage egne digitale, kunstneriske produksjoner innenfor konseptkunst, design, foto, tegning, 3D-modellering og komposisjon. Lydsetting, film og video samt 2D- og 3D-animasjon vil også være en del av studiet.

Det første året av studiet er felles med bachelorprogrammene for Animasjon og Virtuell Kunst og Design ved samme høyskole.

Les mer om studiet hos HIHM.

Universitetet i Bergen (Foto: Thor Brødreskift).

Bachelor i Datateknologi

Universitetet i Bergen

Treårig bachelorgrad som tar for seg hvordan datamaskiner virker og hvordan de kan brukes for å løse ulike problemer. Du lærer programmering og systemutvikling gjennom teoretiske og praktiske oppgaver.

Les mer om studiet hos UIB.

Til slutt

Vi har kun tatt for oss studietilbudet i Norge, men dette er ingen fullstendig oversikt. For eksempel er folkehøyskoler ikke tatt med, heller ikke enkeltmoduler ved høyskolene. Vi har valgt å fokusere på bachelorstudier, samt kortere og mer yrkesrettede fagskolestudier.

Det er verdt å merke seg at vi heller ikke har rangert studiene på noe vis, og anbefaler at dere selv leser gjennom programmene til de ulike studiene før dere tar en endelig avgjørelse.

Ta gjerne også kontakt med tidligere studenter, da disse sitter med førstehåndskunnskap om hvordan det er å være student ved akkurat den skolen.

Har du tatt spillutdanning i Norge? Fortell gjerne om dine erfaringer i forumet under!

Dette er en oppdatert versjon av en guide vi for første gang publiserte mars 2011.

1: Side 1
2: Side 2

Siste fra forsiden