Brage Vasseljen

Skribent
Skribent for Gamer.no siden 2016. Hovedinteresse for e-sport, spesielt League of Legends.

Tips og tilbakemeldinger mottas gjerne.

Artikler (224)