Intervju

Intervju om Pirates of the Burning Sea

Pirates of the Burning Sea bryter vei for en ny sjanger på det massive onlinespillmarkedet. Legg ut på en seiltur i Karibien med tusenvis av andre saltvannspirater.

Side 1
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5

Gamer.no: Karakterutvikling er et nøkkelelement i alle rollespill, og kanskje aller viktigst – hva vil rikdom kunne kjøpe deg i Karibien? Noen viktige statussymboler slik som hester eller titler?

TD: Ditt største statusobjekt i spillet et skipet ditt. Akkurat slik som i et bilspill vil du kunne utføre massive modifikasjoner på skipet ditt for å tilpasse skipets ytelse på mange måter. Desto bedre du gjør skipet ditt, desto mer effektiv er du. Og mens vi har tyve forskjellige skip tilgjengelig i spillet, fra små, raske seilbåter til massive 74-kanons skip, betyr ikke det at større er bedre. Seilbåten kan raskt stikke av fra skipet med 74 kanoner, for eksempel. Erfarne spillere vil finne det skipet som passer dem, og utnytte det til det beste.

En annen måleenhet for din suksess er ryktet ditt. Dette er en slags måleenhet andre spillere og maskinstyrte figurer reagerer på, og det inkluderer forhold til loven, din stilling innenfor marinen eller et selskap, din pålitelighet når det gjelder å fullføre oppdrag, hvor effektiv du er i kamp, ditt handelsteft og så videre. Dette varierer også fra nasjon til nasjon. Dine pirathandlinger mot spanjolene betyr kanskje at du ikke kan gå inn i spanske havner og at spanske krigsskip angriper deg straks de ser deg, men blant dine britiske allierte er du en helt.

Gamer.no: Vil ”spiller-mot-spiller”-kamper være inkludert? Hvordan vil dette fungere, og vil spillere kunne angripe og borde skip kontrollert av andre spillere? Hvordan vil dette forandre fokuset på sjøkamp til kamp på skipsdekket? Hvordan fungerer kampsystemet i det hele tatt?

TD: Ja, vi forventer at kamp skal basere seg på grupperinger, slik som i Dark Age of Camelot, men vi er likevel ikke så strenge på det. Nasjoner vil gå til krig mot hverandre uavhengig av det som skjer mellom spillerne, noe som leder til konflikter mellom, for eksempel, engelske handelsmenn som som opererer som kapere og deres spanske fiender. Pirater er naturligvis i krig med alle! Men det er ingen grenser for dette. Hvis du er en oppegående engelsk marineoffiser, kan du likevel angripe admiralens flaggskip hvis du vil. Din kriminelle status vil forandre seg naturligvis, og du vil bli et mål for dine tidligere kollegaer. Men valget er ditt, og du kan bygge opp ryktet ditt som du vil.

Å borde skip er en viktig del av sjøkampene. Du kan fange andre skip, plyndre dem, synke dem eller bruke dem selv.

Gamer.no: Fortell oss litt om de sosiale elementene i Pirates of the Burning Sea. Vil spillere kunne skape og samles i sine egne små samfunn? Implementerer dere muligheter for spillerne å ha hus, og vil det være et politisk system på plass?

TD: Spillerne har en rekke forskjellige elementære allianser, inkludert nasjonale tilnyttninger og til deres eget yrke. Franske marineoffiserer og britiske handelsmenn er, for eksempel, to forskjellige grupper som spillere kan være en del av. Spillere kan også skape kortvarige grupper for reiser og kamper.

Politikk er veldig viktig i vårt spill. De tre hovednasjonene har sitt eget rykte, og deres forhold til hverandre vil forandre seg over tid. Hvis en spiller gradvis presser ned prisen på tobakk hos britene, vil kanskje spanjolene svare med å innføre tariff på britisk tobakksimport. De nasjonale forholdene har flere forskjellige nivåer, med alt fra sterke allianser til åpen krigføring. Og det er spillerne som forandrer disse forholdene hele tiden.

Det å eie hus er ikke med i den første lanseringen. Vi har mye arbeid å gjøre før vi kommer til det.

Gamer.no: Det å kunne skape egne gjenstander å selge dem er et viktig element i mange onlinespill, og definerende funksjoner i spill slik som Ultima Online og Star Wars Galaxies. Vil det være et slikt system i Pirates of the Burning Sea? Kan vi for eksempel kunne se profesjonelle skipsbyggere?

TD: Vår første lansering fokuserer på seiling, handel, kamper, oppdrag, organisasjoner og rykteforhold. Vi vil legge til nye funksjoner etter hvert som tiden går, og distribuere dem gjennom Steam. Vi har stor planer for akkurat dette med å lage gjenstander, men det er ikke noe vi tar for oss enda.

Side 1
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5

Siste fra forsiden