Spill påvirker drømmene dine

Alle vet at spill - som alt annet - kan påvirke innholdet i drømmene dine, men i følge en ny studie kan spilling faktisk påvirke selve måten du drømmer på.

Drømmene våre inspireres av alt mulig, inkludert spilling, og det er dermed ikke unaturlig at mennesker som spiller mye av og til har spillrelaterte drømmer. At spill påvirker drømmer er med andre ord ingen nyhet, men nå har en ny studie pekt på at de i tillegg kan påvirke hva slags type drømmer du får om nettene.

Det er Jayne Gackenbach, professor i psykologi og sosiologi på Grant MacEwan College i Canada, som har fullført en studie hvor resultatet tilsier at spilling forandrer måten hjernen din jobber på. Hun har forsket på drømmer i nesten 30 år, og i 1997 prøvde hun for første gang å spørre en gruppe studenter om effektene spilling hadde på drømmene deres.

Den gangen fikk hun ingen tydelige resultater, men når hun gjentok undersøkelsen i fjor var resultatene mye klarere. Forskningen hennes tyder på at folk som spiller mye opplever flere drømmer hvor de selv er klar over at de drømmer, og i enkelte tilfeller selv kan kontrollere det som skjer i drømmene eller observere dem fra "tredjepersons synsvinkel". Omtrent som i spill, med andre ord.

Gackenbach selv mener dette virker fornuftig, og hun peker på at hvis du bruker mye tid i virtuelle miljø (som de fleste dataspill inneholder), får du mer øvelse i forhold til et annet virtuelt miljø, nemlig drømmeverdenen. Måten spill påvirker hjernene våre på ser imidlertid ut til å være mye mer komplisert, og Gackenback sammenligner spilling med en form for meditasjon, hvor spilleren ofte er i dyp konsentrasjon, og fokusert rundt en enkelt aktivitet.

Avslutningsvis sier hun at forskningen hennes tyder på at spill påvirker måten menneskers hjerne fungerer. Nøyaktig på hvilke måter hjernene våre blir påvirket av spill må vi nok vente noen år før vi finner ut.

Siste fra forsiden