Intervju

Intervju med gründerne bak gameXplore

Denne sommeren har utvalgte Oslo-butikker prøvd ut et nytt informasjonssystem for video- og dataspill. Systemet skal hjelpe deg å finne det spillet du er ute etter, enten du er profesjonell spiller eller informasjonssøkende forelder. Vi har tatt en prat med gründerne bak.

Side 1
Side 2
Side 3

Dere var nylig i London for å presentere dere på spillmessen EGN. Hvordan gikk det? Fornøyd med mottagelsen og interessen rundt prosjektet deres?

- Responsen i London var overveldende! Vi bestemte oss for å delta 10 dager før og var selvsagt spente på hvordan dette ville gå. For oss var det en stor investering å delta med stand på denne messen. Allerede første dagen ble det klart for oss at produktet høstet stor oppmerksomhet. Butikkjeder og distributører fra en rekke land, uttrykte ønsker om å få systemet i sine respektive land og lurte på når vi ville ha språkversjoner klare.

- Heldigvis er systemet relativt lett oversettbart til alle språk, så vi kan betrygge dem med at vi kan levere, så sant etterspørselen er tilstede. Flere av distributørene så for seg en agentmodell der de kunne benytte seg av eksisterende butikknettverk til å bringe gameXplore til sine respektive markeder. Vi kom også i kontakt med betatestsentere og spillmagasiner/portaler som var interessert i å bidra til å bygge opp gameXplore™-systemet.

Vil vi se gameXplore i andre nordiske land etter hvert?

- Det er definitivt planen. Slik som vi har valgt å prise systemet, vil ikke det norske markedet alene kunne få selskapet i vater. Likevel konsentrer vi oss først om lansering i vårt hyggelige hjemland, der vi har fått en god respons og et godt nettverk i løpet av de 18 månedene vi har vært operative. Norge blir på mange måter å anse som et pilotland for oss. Det er foreløpig uvisst om ferden går gjennom Sverige og Danmark til England, eller om vi krysser Nordsjøen først og går direkte på det engelske markedet. Vi er også i prosessen av å etablere et amerikansk datterselskap, gameXplore™ US.

Dere har knapt nok etablert dere i Norge, men satser åpenbart fullt i utlandet allerede. Hvorfor? Når ble det bestemt å satse utenfor Norges grenser?

- Dette er godt observert. Å vise systemet på EGN var en spontanbeslutning og ble gjort med henblikk på å sondere det utenlandske markedet. Vi visste at det norske markedet i seg selv ville bli for lite til å fortsette med det vi driver med, så det var viktig for oss å få en bekreftelse på at vi har et internasjonalt marked som venter på oss, og at det gjelder å handle raskt.

- Vi har fra dag en hatt ambisjoner om å skape et internasjonalt produkt. Systemet er bevisst konstruert med tanke på å bli oversatt til mange språk. Vi har jobbet mye med å finne en måte å beskrive spill på som ville bli universelt forstått. Spill dreier seg om interaktivitet, og selve gameplayet definerer interaktiviteten. Det dreier seg om handlinger, ting man skal gjøre i spillet. Det å slåss, styre, kontrollere/administrere, samarbeide, bygge en karriere (RPG), osv. er begreper som folk kan relatere til uavhengig av kultur og bakgrunn.

- Vår hensikt har hele tiden vært å skape et universelt klassifiseringsystem for interaktiv lek. Vi forsøker å sondere interessen i flere markeder, og realisere der det er hensiktsmessig. Vi har intensjoner om å få gameXplore™ ut i det norske markedet først. Som nevnt, er dette et veldig lite marked, og det er tvilsomt at vi vil kunne dekke våre kostnader på dette markedet alene. Trykk-kostnadene på så små opplag spiser opp marginene.

- Samtidig synes vi ikke det er riktig at de norske distributørene og butikkene skal måtte absorbere våre faste kostnader i sin helhet. Det er derfor vi gjør hva vi kan for å etablere oss ut over Norges grenser så raskt som mulig. Men, når det er sagt, er det viktig å ikke gape over for mye på en gang, så lansering i Norge vil være vår hovedprioritering denne høsten.

Side 1
Side 2
Side 3

Siste fra forsiden