Intervju

Intervju med gründerne bak gameXplore

Denne sommeren har utvalgte Oslo-butikker prøvd ut et nytt informasjonssystem for video- og dataspill. Systemet skal hjelpe deg å finne det spillet du er ute etter, enten du er profesjonell spiller eller informasjonssøkende forelder. Vi har tatt en prat med gründerne bak.

Side 1
Side 2
Side 3

Hvordan har mottagelsen vært fra utgivere i Norge? Og hvordan har reaksjonen vært fra de store kjedene vs. de mindre butikkene?

- Mottagelsen har vært god. Utgivere og butikker har vært positive og nysgjerrige på dette systemet, noe som har gledet oss. De fleste utgiverne har vist oss stor tillitt og sørget for at vi har pressekopier på nær sagt alle spill. Det har vært liten forskjell i større og mindre kjeder, så langt vi har observert. Vi merker imidlertid at det er større interesse blant ”gutta på gulvet” i spesialforretningene enn i hvitevarekjedene, selv om man kanskje skulle tro at behovet hos sistnevnte var større. Kanskje er man mindre opptatt av å selge spill i disse forretningene?

Hvorfor var Nintendo så restriktive i starten? Er det andre utgivere dere har slitt med?

- I løpet av piloten fikk vi flere henvendelser på hvorfor systemet manglet en så stor plattform som GameCube. Svaret er at Nintendo/Bergsala var litt forsiktige i starten og sikkert ville se oss an litt. Nå virker de langt mer positive til konseptet og har begynt å sende oss pressekopier. Vi håper å inngå et formelt samarbeid med dem om kort tid.

Er det noe dere ikke er fornøyd med? Hva kunne vært gjort annerledes med tanke på lanseringen og utviklingen? Hvilke endringer vil vi se fremover?

- I bunn og grunn er vi godt fornøyd. Vi har funnet vår nisje og med kun to fulltidsarbeidende er det begrenset hvor mye mer vi kunne rukket. Men nå har vi satt inn et nytt gir, fått inn noen nye styremedlemmer og en ny styreformann, noe som fører til enda større grad av fokus. Vi har fått mange nyttige tilbakemeldinger i løpet av piloten. Noen endringer er nødvendige. Blant annet endrer vi spilletid til timer i stedet for dager og uker. Det blir for øvrig noen mindre designendringer, men i det store og hele vil vi nå lansere første versjon av systemet slik det er i dag.

Slik ser forsiden og baksiden av produktarkene til Far Cry og Battlefield: Vietnam ut når de presenters i spillbutikker.

Har dere noen målsetting? Hva kan vi forvente å se i tiden fremover? Hvordan ser gameXplore ut om to år?

- Første målsetning er å få systemet opp å gå i Norge i flest mulig butikker. Forutsatt av at dette er vellykket og går etter planen, ønsker vi å gjøre det samme i andre land. Vi jobber også med noen online løsninger, som vi selv har stor tro på. Vi kan også røpe at vi har flere spennende kort opp i ermene, men disse vil forbli godt bevarte hemmeligheter en stund fremover.

Vi takker The GISA for oppmerksomheten, og ønsker dem lykke til videre med arbeidet rundt gameXplore!

Side 1
Side 2
Side 3

Siste fra forsiden